Virtus F.C.

Virtus F.C.

4-4-2
VS
A.C. Juvenes/Dogana

A.C. Juvenes/Dogana

4-4-2
Goal
Virtus F.C.

Virtus F.C.

4-4-2
A.C. Juvenes/Dogana

A.C. Juvenes/Dogana

4-4-2

Summary